Szkoła promująca zdrowie - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
W GDAŃSKU
> Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
> Przedszkole nr 3 w Gdańsku

Szkoła promująca zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Nasza szkoła otrzymała w 2018 r. akt przynależności do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. A przed nami kolejne działania prozdrowotne.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

powrót do góry