Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka to kolejne działania podjęte w świetlicy szkolnej dotyczące Promocji Zdrowia. Uczniowie poznali budowę narządu słuchu i wpływ hałasu na jego funkcjonowanie. Wiedzą w jakich sytuacjach należy zachować ciszę, potrafią zróżnicować dźwięki przyjemne i nieprzyjemne oraz ich natężenie. Co najważniejsze każdy z uczniów uczestniczących w cyklicznych zajęciach zadeklarował bycie "Strażnikiem Ciszy" co wpłynie na lepsze samopoczucie i funkcjonowanie w tak licznie uczęszczanym miejscu jak świetlica szkolna.