Przewodniczący: Przemysław Loose
Zastępca: Michał Kościowski, Piotr Wnorowski
Księgowość i finanse: Karolina Łęgowska

Bieżące informacje Rady Rodziców na stronie: http://sp8gda.pl/

e-mail: rodzice@sp8gda.pl

RADA RODZICÓW
PKO BP SA
88 1020 1811 0000 0102 0015 1811