Przewodniczący: Przemysław Loose
Zastępca: Michał Kościowski
Księgowość i finanse: Karolina Łęgowska

Bieżące informacje Rady Rodziców na stronie: http://sp8gda.pl/

e-mail: rodzice@sp8gda.pl

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W GDAŃSKU
nr konta bankowego:
68 1090 1098 0000 0001 5277 1896