WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.
                                                                  Phil Bosmans

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W GDAŃSKU

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

-  rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne,
- uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju

  świetlicy, gazetek, eksponowanie prac dzieci na wystawach,
-  rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy oraz literatury
dziecięcej,
-  zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny,
-  dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw oraz
konkursów,
- kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie

  krzyżówek, rebusów, zagadek,
- wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia 
świetlicy,
- dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form 
grzecznościowych,
- uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki

  oraz przestrzeganie zasad poprawnego zachowania,
-  zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
-  pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych,
-  wzbogacamy wiedzę o naszym mieście
-  promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7.00 - 9.00     Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie lektur, czasopism, rozgrywki planszowe.

9.00 - 9.15     Śniadanie.

9.15 - 10.15   Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie
z miesięcznym planem pracy:
zajęcia plastyczne, sprawnych rąk, muzyczne.

10.15 - 11.10  Dowolne gry i zabawy. Zajęcia relaksacyjne.

11.10 - 13.00  Obiad. Zajęcia według zainteresowań dzieci.

13.00 - 13.15  Kwadrans ciszy.

13.15 - 14.00  Odrabianie lekcji. Indywidualna pomoc uczniom.

14.00 - 15.00  Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców
zgodnie z miesięcznym planem pracy:
zajęcia ruchowe, żywego słowa.

15.00 - 16.00  Gry i zabawy stolikowe. Zabawy towarzyskie pod kierunkiem
nauczyciela. Rozmowy indywidualne.

16.00 - 16.30  Zabawy w grupach w zależności od zainteresowań.

16.30 - 17.00  Porządkowanie świetlicy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
klasy pierwsze

7.00-8.00      Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie
lektur, czasopism, rozgrywki planszowe

10.30-11.30  Dowolne gry i zabawy. Zajęcia relaksacyjne.

11.30-12.30  Pogadanki edukacyjne.

12.30-14.30  Wyjście na obiad. Spacer.

14.30-15.30  Wyjście na plac zabaw. Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: zajęcia plastyczne, ruchowe, żywego słowa.

15.30-15.45  Kwadrans ciszy.

15.45-16.15  Odrabianie lekcji. Indywidualna pomoc uczniom.

16.15-16.45  Gry i zabawy stolikowe. Zabawy towarzyskie pod kierunkiem nauczyciela. Rozmowy indywidualne.

16.45-17.00  Porządkowanie świetlicy.