Terapeuci rewalidacji indywidualnej

Edyta Sosnowska

Zajęcia rewalidacji indywidualnej - to zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne prowadzone z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane  z uwagi na  niepełnosprawność.

Celem rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie szans dzieci, przystosowanie do życia codziennego. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie zajęć przestrzegane są zasady higieny psychicznej, stopniowany jest wysiłek uczniów. Stwarza się atmosferę pogody, budzenia wiary ucznia we własne możliwości, mobilizuje się dziecko do przezwyciężania trudności.
Zajęcia rewalidacji indywidualnej odbywają się w specjalnie wyposażonym  gabinecie i mają przede wszystkim charakter zabawowy. Nie przypominają dziecku zajęć lekcyjnych.

 Konsultacje odbywają się:

•    w godzinach zajęć dziecka,
•    w czasie wywiadówek, zgodnie z kalendarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Polecamy poniższe linki do portali edukacyjnych:
MATEMATYCZNE ZOO
TABLICZKA MNOŻENIA
INTERAKTYWNY ZBIÓR ĆWICZEŃ
STWÓRZ KOMIKS
PROGRAM DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZALONE LICZBY

Pedagodzy


Marzena Nowicka (klasy 4-8) gabinet 33 (MN)
m.nowicka-robak@zsp8.edu.gdansk.pl

Elżbieta Kraczek-Niemiec - pedagog specjalny  0-3 gabinet 33 

Magdalena Szczepańska (klasy 0-3) gabinet 32 (MSz)
m.szczepanska@zsp8.edu.gdansk.pl

Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad klasami:  

Klasy 0 - 3  

Pedagog Magdalena Szczepańska 

Poniedziałek 8:00 – 13:00 

Wtorek 7:00 – 12:00 

Środa 13:30 – 17:00 

Czwartek 10:30 – 14:30  

Piątek 7:00 – 11:30 

Konsultacje dla rodziców - środa 15.30 - 16.30

Pedagog specjalny Elżbieta Kraczek-Niemiec

Wtorek 8.30 - 9.30

Środa 13.00 - 14.00

Czwartek 8.00 - 10.00 (przedszkole)

             13.00 - 14.00

             15.00 - 16.00

Piątek 11.15 - 12.15 

Konsultacje dla rodziców - wtorek 15.00 - 16.00

Klasy 4 – 8  

Pedagog/pedagog specjalny Marzena Nowicka 

Poniedziałek - 9.00 - 15.00

Wtorek – 8.00 - 14.00 

Środa - 11.00 - 17.00 

Czwartek – 10.00 - 16.00

Piątek - 11.00 - 15.00 

Konsultacje dla rodziców w czwartek 16.00 - 17.00

 

Psycholog, pedagog specjalny - dostosowanie do egzaminu kl.8

Joanna Bujak-Pietrzela gab. 59

Poniedziałek - 12.00 - 17.00

Wtorek – 10.00 - 13.00 

Środa - 11.00 - 17.00 

Czwartek – 10.00 - 14.00

Piątek - 10.00 - 14.00 

Konsultacje dla rodziców w poniedziałek 15.00 - 16.30

                                              czwartek 14.00 - 15.00 (tylko po wcześniejszym umówieniu się)