Terapeuci rewalidacji indywidualnej

Edyta Sosnowska

Zajęcia rewalidacji indywidualnej - to zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne prowadzone z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane  z uwagi na  niepełnosprawność.

Celem rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie szans dzieci, przystosowanie do życia codziennego. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie zajęć przestrzegane są zasady higieny psychicznej, stopniowany jest wysiłek uczniów. Stwarza się atmosferę pogody, budzenia wiary ucznia we własne możliwości, mobilizuje się dziecko do przezwyciężania trudności.
Zajęcia rewalidacji indywidualnej odbywają się w specjalnie wyposażonym  gabinecie i mają przede wszystkim charakter zabawowy. Nie przypominają dziecku zajęć lekcyjnych.

 Konsultacje odbywają się:

•    w godzinach zajęć dziecka,
•    w czasie wywiadówek, zgodnie z kalendarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Polecamy poniższe linki do portali edukacyjnych:
MATEMATYCZNE ZOO
TABLICZKA MNOŻENIA
INTERAKTYWNY ZBIÓR ĆWICZEŃ
STWÓRZ KOMIKS
PROGRAM DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZALONE LICZBY

Pedagodzy

Joanna Bujak-Pietrzela - psycholog, pedagog (klasy 7-8) gabinet 33 (JBP)
j.bujak-pietrzela@zsp8.edu.gdansk.pl

Marzena Nowicka (klasy 4-6) gabinet 33 (MN)
m.nowicka-robak@zsp8.edu.gdansk.pl

Magdalena Szczepańska (klasy 0-3) gabinet 32 (MSz)
m.szczepanska@zsp8.edu.gdansk.pl

Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad klasami:  

Klasy 0 - 3  

Pedagog Magdalena Szczepańska 

Poniedziałek 9:00 – 13:00 

Wtorek 13:00 – 17:00 

Środa 13:00 – 17:00 

Czwartek 7:00 – 12:00  

Piątek 7:00 – 12:00 

 

Klasy 4 – 6 oraz 7d, 7f, 7g   

Pedagog Marzena Nowicka 

Poniedziałek 7:00 – 11:00 

Wtorek 7:00 – 11:00 

Środa 10:00 – 15:00 

Czwartek 12:30 – 17:00  

Piątek 8:00 – 12:30 

 

Klasy 7a, 7c, 7e, 7h, 7i, 7j, 8a – i 

Psycholog Joanna Bujak-Pietrzela 

Poniedziałek 12:30 – 17:00 

Wtorek 10:00 – 14:00 

Środa 7:00 – 11:00 

Czwartek 10:00 – 13:30  

Piątek 11:00 – 17:00