Terapeuci rewalidacji indywidualnej

Edyta Sosnowska

Zajęcia rewalidacji indywidualnej - to zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne prowadzone z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane  z uwagi na  niepełnosprawność.

Celem rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie szans dzieci, przystosowanie do życia codziennego. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie zajęć przestrzegane są zasady higieny psychicznej, stopniowany jest wysiłek uczniów. Stwarza się atmosferę pogody, budzenia wiary ucznia we własne możliwości, mobilizuje się dziecko do przezwyciężania trudności.
Zajęcia rewalidacji indywidualnej odbywają się w specjalnie wyposażonym  gabinecie i mają przede wszystkim charakter zabawowy. Nie przypominają dziecku zajęć lekcyjnych.

 Konsultacje odbywają się:

•    w godzinach zajęć dziecka,
•    w czasie wywiadówek, zgodnie z kalendarzem spotkań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Polecamy poniższe linki do portali edukacyjnych:
MATEMATYCZNE ZOO
TABLICZKA MNOŻENIA
INTERAKTYWNY ZBIÓR ĆWICZEŃ
STWÓRZ KOMIKS
PROGRAM DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZALONE LICZBY

Pedagodzy


Marzena Nowicka (klasy 4-8) gabinet 33 (MN)
m.nowicka-robak@zsp8.edu.gdansk.pl

Aneta Maciągowska - pedagog specjalny gabinet 33 (AM)

Magdalena Szczepańska (klasy 0-3) gabinet 32 (MSz)
m.szczepanska@zsp8.edu.gdansk.pl

Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad klasami:  

Klasy 0 - 3  

Pedagog Magdalena Szczepańska 

Poniedziałek 9:00 – 13:00 

Wtorek 13:00 – 17:00 

Środa 13:00 – 17:00 

Czwartek 7:00 – 12:00  

Piątek 7:00 – 12:00 

 

Klasy 4 – 8  

Pedagog Marzena Nowicka 

Poniedziałek 9:00 – 13:00 lub 13.00 - 17.00 zamiennie co 2 tygodnie

Wtorek 8:00 – 13:00 

Środa 8:00 – 13:00 

Czwartek 12:30 – 17:00  

Piątek 12.30:00 – 17:00 

konsultacje dla rodziców czwartek 16.00 - 17.00

 

Pedagog specjalny

Aneta Maciągowska

Poniedziałek 12:00 – 17:00 lub 8.00 - 13.00 zamiennie co 2 tygodnie

Wtorek 13:00 – 17:00 

Środa 12:00 – 17:00 

Czwartek 7:00 – 12:30  

Piątek 8:00 – 11:30 

konsultacje dla rodziców środa 16.00 - 17.00