Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami szkoły:

STATUT SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Dokumenty przedszkola:

STATUT PRZEDSZKOLA NR 3

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 3