Piórem kronikarza

Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkańcy Chełma, stale rozbudowującej się dzielnicy Gdańska, z niecierpliwością spoglądali na plac miedzy ulicami Dragana i Witosa. Tam właśnie powstawała nowa Szkoła, ponieważ istniejąca od dziewięciu lat Szkoła Podstawowa nr 3 pękała w szwach od nadmiaru uczniów. Kiedy w 1993 roku prace nad budowa dobiegały końca, w konkursie na dyrektora szkoły zwyciężyła pani Regina Białousów, która od 15 marca 1993 r. objęła opieka powstającą placówkę. Należało zająć się jej organizacja i przekształcić puste mury w tętniący życiem przybytek nauki.

20 lipca 1993 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwale o powołaniu do życia Szkoły Podstawowej nr 8. Do pierwszego pracownika pani Krystyny Cybulskiej, dołączyli inni, których zadaniem było przygotować budynek na przyjęcie uczniów i nauczycieli. Pani dyrektor mgr Regina Białousów bardzo starannie dobierała sobie kadrę. Musiała mieć pewność, że przyjęci pracownicy będą dobrze realizowali jej koncepcje ekologicznego profilu kształcenia. Dnia 23 sierpnia 1993 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zatwierdzono statut szkoły i przyjęto do realizacji koncepcje Pani Dyrektor.

1 września 1993 roku nastąpiła godzina "zero"

1 września 1993 roku do nowej szkoły przyszło 1232 uczniów i 61 nauczycieli. Wszyscy odświętnie ubrani czekali na uroczyste rozpoczęcie roku w szkole, która wprost lśniła czystością dzięki 19 pracownikom obsługi. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu szkolnym. Pani dyrektor Regina Bialousów serdecznie powitała nauczycieli i uczniów a następnie przedstawiła swoich zastępców: mgr Wandę Pudyszak i mgr Marię Rudnicką. Zebrani poznali też kierownika świetlicy mgr Annę Fedorowicz i kierownika administracyjnego Benedykta Piskorskiego oraz nauczycieli. Po uroczystości wychowawcy zaprosili swoich uczniów na wycieczkę po gmachu szkoły. Wszyscy mogli się przekonać, że dzięki architektowi, pani Barbarze Sawic, szkola jest nietypowa, posiada wiele ciekawych miejsc, a nawet można się w niej zgubić. Od pierwszego dnia uczniowie upodobali sobie miejsce na holu przy wielkim oknie. Może dlatego, że widać wszystkich wchodzących jak na dłoni...

W nowej szkole naukę rozpoczęli uczniowie urodzeni w roku 1979 - były to klasy ósme i w 1986 - klasy pierwsze. Wrażenia były różne: "Cześć, kolorowa szkoło!" to zdanie kl. Va. Klasa VIb miała inne odczucia: "Gdy weszliśmy do klasy, zaszokował nas brak kredy, a cóż dopiero mówić o gołych ścianach i pustym regale". Uczennica kl. VIc napisała: "Byłam zachwycona wnętrzem tej szkoły i kompozycją sal", a uczeń kl. VId: "Zdziwiło mnie, ze jest tak mało pomocy naukowych", "Najbardziej w szkole podoba mi się zielona sala". Uczeń kl. VIIa stwierdził kategorycznie: "Szkoła zapowiada się świetnie".

Początki jak widać były trudne, ale z zapałem wzięliśmy się do pracy. Pojawiły się kwiatki w salach, z czasem firanki, gazetki ścienne, prace uczniów. Robiło się coraz przyjemniej.

Uczymy się samorządności

Od początku pracy szkoły uczniowie poznawali zasady samorządności. Pierwsza przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego została Sylwia Górska z kl. VIIIa, natomiast pierwszym jego opiekunem pani Ewa Kwapisiewicz, która do tej pory pełni te funkcje. Dzieci uczyły się samorządności również pod kierunkiem innych nauczycieli, pań: Haliny Grycendler, Stefanii Lidzbarskiej, Grażyny Michalskiej, Grażyny Nurzaj, Marii Ogorzaly.

Tworzymy szkolne tradycje

Po dziesięciu latach możemy się poszczycić wypracowaniem pięknych tradycji związanych z życiem szkoły. Co roku powstawały interesujące programy artystyczne przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Pokazano wiele przedstawię. Każda klasa możne pochwalić się przynajmniej jednym. Szczególny aplauz wywołują te, które wystawiają najmłodsi. Do tradycji naszej szkoły należą jasełka, konkursy kolęd i przeglądy piosenek: "Mikrofon dla wszystkich", "Szanty", "Festiwal Piosenki Turystycznej" oraz otrzęsiny w świetlicy. Całość imprez dopełniała oprawa muzyczna i plastyczna, którą z wielkim zaangażowaniem, przygotowywali nauczyciele muzyki i plastyki.

W ciągu dziesięciu lat istnienia szkoły powstało wiele utworów napisanych i skomponowanych przez panią wicedyrektor Marię Rudnicką. Niektóre z nich na stałe wpisały się w naszą pamięć, a "Zielona ósemka" jest radosną piosenką śpiewaną przez wszystkich uczniów.

Kilka lat temu powstał prowadzony przez pana Macieja Meinhardta zespól teatralny "Zielona ósemka", który swoimi przedstawieniami uświetnia ważne uroczystości szkolne. Naturalne predyspozycje aktorskie dzieci rozwija również teatr w bibliotece, którego reżyserem jest pani Ewa Mech oraz przedstawienia teatralne w świetlicy tworzone przez cały zespól pracujących tam nauczycieli. Nie maja one stałych zespołów aktorskich, wiec każdorazowo wykonawcy dobierani są spośród uczniów zainteresowanych ta forma działalności. Wiosna 2000 roku z inicjatywy pani Wiesławy Pawlowicz i zaprzyjaźnionego ze szkolą pana Pawła Szudzinskiego powstał świetlicowy teatrzyk kukiełkowy "Spodzianka"

Wiemy skąd jesteśmy

Sprzyjaliśmy tworzeniu związków uczniów z miastem, regionem i krajem, organizując wycieczki do ciekawych miejsc, muzeów, parków i ogrodów. Każda rocznica związana z historia Polski czy dziejami Gdańska miała swoje odbicie w konkursach, koncertach, spotkaniach, apelach i innych formach uroczystości. Zadbaliśmy również o poszerzenie wiedzy uczniów o Unii Europejskiej organizując przez trzy lata specjalne dni poświęcone prezentowaniu programów przygotowanych przez poszczególne klasy, zawierających kompendium wiedzy o wybranych krajach. Pokazy przebiegały w formie zabawy i miały na celu wykształcenie pozytywnego stosunku do innych narodów.

Chcemy wiedzieć więcej

Kto chciał poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności mógł liczyć na naszą szkol. Nasi uczniowie brali z powodzeniem odział w konkursach przedmiotowych, poetyckich, sportowych, plastycznych. Zdobywali karty rowerowe, uczyli się języków obcych i pobierali lekcje tańca. Możemy pochwalić się laureatami w konkursach międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich, miejskich i międzyszkolnych.

Uczniowie klas młodszych zdobywali wiedzę, uczyli się samodzielności i odpowiedzialności za prace w sposób bardzo atrakcyjny. W szkole stosuje się metody C. Freineta w pracy z uczniem. Prekursorką tej formy pracy była pani Krystyna Betańska i to już od 1993r.

Rozwijamy wrażliwość i szacunek dla innych

Aby zbliżyć do siebie uczniów o rożnych potrzebach edukacyjnych, utworzono w naszej szkole klasy integracyjne. Osoby niepełnosprawne miały możliwość wyrównania szans życiowych, ucząc się razem z innymi. Oddając swoje dziecko do naszej szkoły, rodzice mogli mieć pewność, ze zostanie ono objęte fachowa opieka nauczyciela prowadzącego i wspomagającego. Program nauczania w klasach integracyjnych modyfikowano i dostosowywano do indywidualnych możliwości każdego ucznia. W ramach zajęć dodatkowych zaoferowano terapie pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna oraz gimnastykę korekcyjna. Kontakty dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zaowocowały wzajemna tolerancja i poszanowaniem dla inności. Uczniowie, z potrzeby serca, zbierali pieniądze dla kolegów chorujących na przewlekle choroby. Dzieci z domów dziecka otrzymywały dary zabawek, książek, przyborów szkolnych.Pamiętano również o zwierzętach. Każdego roku zbieraliśmy rzeczy i pieniądze do schronisk dla zwierząt.

Jesteśmy ekologami

Szczególna wagę przykładaliśmy do wychowania w poszanowaniu przyrody i dlatego od początku szkoły program ekologiczny był ważną częścią programu wychowawczego. Każdego roku w kwietniu organizujemy Święto Szkoły, które jest okazja do pochwalenia się zdobyta wiedza przede wszystkim na tematy ekologiczne. Uczniowie w Dniu Otwartym Szkoły prezentują rodzicom i zaproszonym gościom swoje osiągnięcia w rożnych dziedzinach. Początki były trudne, ale organizowany od wiosny 1994 r. Dzień Otwarty Szkoły sprzyjał nawiązywaniu dobrych kontaktów ze społecznością naszego osiedla. Tego dnia, co roku, dzieci wystawiają na sprzedaż swoje prace plastyczne, własnoręcznie przyrządzane (czasem przy pomocy dobrych mam) napoje, kanapki, sałatki lub ciasta. Bywały sadzonki roślin czy nowalijki podarowane przez rodziców zajmujących sie ogrodnictwem. Zebrane ze sprzedażny pieniądze służyły dzieciom. Monza było kopić coś, na co zawsze ich brakowało, np.: aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający czy dodatkowy mikrofon.

Od ołówka do poloneza

Niezwykłą uroczystością jest pasowanie na pierwszoklasistów, które odbywa się na przełomie września i października. Kiedy pani Dyrektor wielkim ołówkiem dotyka ramienia ucznia, rozpoczyna się prawdziwa sesja zdjęciowa. Pierwszaki są zawsze ogromnie przejęte. Podobne emocje towarzysza uczniom podczas balu absolwenta, kiedy należny zatańczyć poloneza. Nogi plączą się, bo nie nawykły do posuwistych kroków, a tu trzeba jeszcze zaprosić panią Dyrektor do tańca! Przyglądający się tym popisom często maja łzy w oczach, bo albo wspominają swoje polonezy, albo wzrusza ich widok własnego "maleństwa", które nie wiadomo kiedy tak urosło...

Pracujemy dla wspólnego dobra

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także pracownicy administracji i obsługi. To miejsce pracy wielu ludzi. Wprawdzie wszystkie sprawy toczą się wokół ucznia, ale i oni maja swoje potrzeby. Aby szkoła dobrze funkcjonowała, musi panować w niej przyjemna, sprzyjająca współpracy atmosfera. Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji pod egida Dyrekcji tworzyli ja wspólnie, spotykając się przy rożnych okazjach, związanych najczęściej z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego oraz ze Świętem Edukacji. Można się było lepiej poznać również na wycieczkach: do Włoch w 1997, Drezna w 1998 r., a także podczas wielu wspólnych wyjazdów w okolice Gdańska.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej przebiegały zawsze w przyjaznym nastroju i nieraz się przedłużały, bo nauczyciele wreszcie mogli, nie ponaglani przez dzwonki, swobodnie ze sobą porozmawiać - nierzadko przy kawie i ciastkach, którymi częstowali nagrodzeni współpracownicy lub wdzięczni "za trud włożony w wychowanie dzieci" przedstawiciele Rady Rodziców. Ponieważ co roku nagrodzonych było wielu, toteż okazji do świętowania nie brakowało. Najpiękniejszymi jednak spotkaniami jednoczącymi pracowników naszej szkoły są wspólne Wigilie i śpiewanie kolęd. Rok 1999/2000 był bardzo trudny dla nauczycieli. W związku z reforma oświaty wielu z nich musiało przenieść się do innych szkól. W naszej "podstawówce" dotyczyło to geografów i historyków, a także fizyków i chemików oraz niektórych polonistów i matematyków. Zatrudniono więcej nauczycieli nauczania początkowego i prowadzących zajęcia terapeutyczne. Zawsze tez chętnie otrzymywaliśmy kontakty z innymi szkołami, nie tylko w Gdańsku, ale i za granica. W związku z przystąpieniem w 1998 roku do programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Sokrates Comenius" współpracujemy ze szkołami w Danii, Włoszech i Francji. Ponadto wymienialiśmy doświadczenia ze szkolą w Niemczech.

To co nas połączyło

Najważniejsze wydarzenia w życiu naszej szkoły to rozpoczęcie roku szkolnego 1994/1995 i roku 1997/1998. W pierwszym przypadku przygotowaliśmy program wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego. Byli dostojni goście, wystąpiły dzieci i zaśpiewał chór nauczycieli. Każdy z gości otrzymał prezent - obrazek z wyhaftowanym wizerunkiem szkoły. Drugie ważne wydarzenie to rozpoczęcie roku szkolnego na Długim Targu w Gdańsku. Przedstawiliśmy widowisko historyczne pt. "Uczniowie 1000 - letniemu Gdańskowi". Było uroczyście, pięknie i radośnie. Oba wydarzenia zjednoczyły uczniów, nauczycieli i rodziców. Pozostaną na zawsze miłym wspomnieniem.

1 września 2020

1 września Szkoła Podstawowa nr 8 została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gdańsku.

XX lecie "Ósemki"

XXV lecie "Ósemki"