Biblioteka szkolna to dwa integralne pomieszczenia:

  • Wypożyczalnia - skomputeryzowana, licząca ponad 11.000 książek, stale powiększa swoje zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, zainteresowaniami i prośbami czytelników.
  • Czytelnia - wyposażona w atrakcyjne dla uczniów zbiory książkowe i multimedialne, czasopisma, a także
    w 3 stanowiska komputerowe  dostępem do internetu). Stanowi doskonałe miejsce rozwijania swoich zainteresowań, nauki i odpoczynku.

Tutaj rządzą:
Hanna Żurkowska, Aleksandra Czaja

Godziny pracy:

Poniedziałek   8.00 - 16.00

Wtorek           8.00 - 16.00

Środa             8.00 - 15.00

Czwartek       8.00 - 15.00

Piątek            8.00 - 15.00

 
 
W szkolnej bibliotece wiele się dzieje. Coroczne imprezy na stałe już wpisały się w plan pracy biblioteki
i sprawiają, że jest to miejsce żywe, promujące szeroko pojętą wiedzę i kulturę:
- Wielki Maraton Czytelniczy
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wystawy
- konkursy
- multimedialne zajęcia z zastosowaniem TIK
- lekcje biblioteczne