Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
W GDAŃSKU
* Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
* Przedszkole nr 3 w Gdańsku

Informujemy, że rekrutacja do oddziału 0 oraz klas 1 na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się od 7 marca 2022 od godziny 12.00, a zakończy się 18.03.2022 o godzinie 16.00. Prosimy o baczne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej.

powrót do góry