Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli/zerówek w roku szkolnym 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 o godzinie 12.00.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:

dla klas pierwszych: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

dla przedszkoli/zerówek: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Szczegółowe informacje znajdują się w linkach poniżej.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w r. szk.2023/2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i zerówek w r. szk.2023/2024