Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą AKCJI LATO 2022!

Rekrutacja uzupełniająca - link aktywacyjny:   https://forms.gle/A6CFF3KbSJXyCG3r9

Oferta

„AKCJA LATO 2022”

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty AKCJA LATO 2022 w pięciu turnusach:

turnus I. - 27.06-01.07.2022

turnus II. - 04.07-.08.07.2022

turnus III. -11.07-15.07.2022

turnus IV - 18.07-22.07.2022

turnus V - 25.07-29.07.2022

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Dragana 2

2. Półkolonie organizowane przez ZSP 8 skierowane są wyłącznie do uczniów klas 1-4 z SPnr8 w Gdańsku

3. O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez link aktywny na stronie szkoły oraz FB ZSP8

Rozpoczęcie rekrutacji:

· rozpocznie się w dniu 09.06.2022r od godziny 10:00

· do dnia 12.06.2022 r. do godziny 15:00

4. Informacje o rekrutacji:

· Obowiązuje wypełnienie danych w kwestionariuszu poprzez link, który będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły ZSP8 oraz FB szkoły

Kryteria rekrutacji;

- Rodzice dziecka oboje pracujący

- Rodzic samotnie wychowujący dziecko

- Wielodzietność „3+”

· Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń

· Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka, tj. do dnia 14.06.2022r. (wtorek)

· Karta kwalifikacyjna na półkolonie, będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły

5. Zebranie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych odbędzie się dnia 20.06.2022r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa. Obowiązkowo również należy przynieść kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dowód wpłaty za wyżywienie (drugie śniadanie, obiad).

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym dokonują wpłaty na swoje konto obiadowe z dopiskiem AKCJA LATO 2022 i datę turnusu. Pozostali po podpisaniu umowy obiadowej otrzymają numer konta na który dokonają wpłaty.

6. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 140zł – program, 60 zł -drugie śniadanie, obiad łącznie 200zł