STARTUJE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Zapraszamy do zapisów w rekrutacji uzupełniajacejna półkolonie szkolne AKCJA LATO 2024. Do naboru moga przystapić również uczniowie klas czwartych. 

Są jeszcze wolne miejsca w terminach:

turnus II  01.07 - 05.07

turnus III 08.07 - 12.07

turnus IV 15.07 - 19.07

Link do zapisów będzie aktywny 
od soboty 15.06 o godzinie 20.00 do wtorku 18.06 do godziny 10.00
 
Informacje poniżej w ofercie.
ZAPRASZAMY!

"AKCJA LATO 2024" - OFERTA

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty AKCJA LATO 2024 w czterech turnusach:

turnus I - 24.06-28.06.2024

turnus II – 01.07-05.07.2024

turnus III – 08.07- 12.07.2024

turnus IV – 15.07- 19.07.2024

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Dragana 2

2. Półkolonie organizowane przez ZSP 8 skierowane są przede wszystkim do uczniów klas 1-3

z SPnr8 w Gdańsku

3. O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez link aktywny na stronie szkoły oraz FB ZSP8

4. Informacje o rekrutacji:

  • Obowiązuje wypełnienie danych w kwestionariuszu poprzez link, który jest umieszczony na stronie internetowej szkoły ZSP8 oraz FB szkoły

Kryteria rekrutacji:

- Rodzice dziecka oboje pracujący

- Rodzic samotnie wychowujący dziecko

- Wielodzietność „3+”

  • Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń

  • Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka,

tj. do dnia 15.06.2024r. 

  • Karta kwalifikacyjna na półkolonie oraz pozostałe dokumenty są do pobrania pod informacjami, obowiązuje osobna karta na każdy turnus

5. Zebranie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych odbędzie się dnia 18.06.2024r. o godz. 18.00.
Obecność obowiązkowa
. Obowiązkowo również należy przynieść kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dowód wpłaty za wyżywienie (drugie śniadanie, obiad).

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym dokonują wpłaty na swoje konto obiadowe z dopiskiem AKCJA LATO 2023 i datę turnusu. Pozostali po podpisaniu umowy obiadowej otrzymają numer konta na który dokonają wpłaty.

6. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 275 zł, w tym:

200zł – opłata za program ( płatne gotówką w dniu zebrania)

75 zł - drugie śniadanie, obiad ( płatne przelewem )