Podręczniki do religii należy zakupić. Pozostałe podręczniki każdy uczeń wypożycza ze szkoły, a zeszyty ćwiczeń otrzymuje gratis.

RELIGIA - KLASY 0 -VIII

w roku szkolnym 2022/2023 nauczanie religii odbywać się będzie:

w klasach 0 zgodnie z programem: „Spotkamy Jezusa” nr AZ-0-01/18 zatwierdzony 19.09.2018 przez KEP

w klasach I i III zgodnie z programem: „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” – nr AZ-1-01/18 zatwierdzone 8.06.2018 przez KEP

w klasach IV zgodnie z programem: „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr AZ -2-01/10

w klasach V - VII zgodnie z programem : „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA”- nr AZ-1-01/18 zatwierdzone 8.06.2018 - KEP

w klasach VIII zgodnie z programem: „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr AZ -3-01/10

zatwierdzone 9.06.2010 r. Komisja Wychowania Katolickiego KEP ( przewodniczący : bp Marek Mendyk)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

klasa  tytuł podręcznika i zeszytu ćwiczeń autor numer dopuszczenia podręcznika wydawnictwo
0 Tak, Jezus mnie kocha. (podręcznik i ćwiczenia razem) red. ks. Krzysztof Mielnicki AZ-04-01/20-KI-1/20 JEDNOŚĆ 2020 r. Kielce
1 Bóg- nasz Ojciec (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-11-01/18-KR-3/20 WAM 2020 r. Kraków
2 Jezus-nasz Zbawiciel (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-12-01/18-KR-21/21 WAM 2021 r. Kraków
3 Jezu, czekamy na Ciebie (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-13-01/18-KR-9/22 WAM 2022 r. Kraków
4 Zaproszeni przez Boga (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) red. Zbigniew Marek SJ AZ-21-01/10-KR-2/12 WAM 2012 r. Kraków
5 Szukam Cię. (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-22-01/10-KR-5/13 WAM 2020 r. Kraków
6 Jestem twoim Zbawicielem (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-22-01/18-KR-5/21 WAM 2021 r. Kraków
7 Prowadzę cię (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. W. Kubik SJ AZ-23-01/18-KR-3/22 WAM 2022 r. Kraków
8 Jezus działa i zbawia ( podręcznik i zeszyt ćwiczeń) red. Zbigniew Marek SJ AZ-32-01/10-Kr-12/13 WAM 2013 r. Kraków