Podręczniki do religii należy zakupić. Pozostałe podręczniki każdy uczeń wypożycza ze szkoły, a zeszyty ćwiczeń otrzymuje gratis.

RELIGIA – PRZEDSZKOLE , KLASY 0 -VIII
w roku szkolnym 2022/2023 nauczanie religii odbywać się będzie:
4 latki zgodnie z programem: „KOCHAMY DOBREGO BOGA” AZ-0-01/10 zatwierdzony 09.06.2010 przez KEP
5 latki zgodnie z programem: „KOCHAMY DOBREGO BOGA” AZ-0-01/10 zatwierdzony 09.06.2010 przez KEP
w klasach 0 zgodnie z programem: „TAK DLA JEZUSA” AZ-0-01/20 zatwierdzony 28.01.2020 przez KEP
w klasach I - III zgodnie z programem: „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” AZ-1-01/18 zatwierdzony 08.06.2018 przez KEP
w klasach IV zgodnie z programem: „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” AZ -2-01/10 zatwierdzony 09.06.2010 przez KEP
w klasach V-VII zgodnie z programem : „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” AZ-1-01/18 zatwierdzony 08.06.2018 przez KEP
w klasach VIII zgodnie z programem: „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” AZ -3-01/10 zatwierdzony 09.06.2010 przez KEP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

klasa  tytuł podręcznika i zeszytu ćwiczeń autor numer dopuszczenia podręcznika wydawnictwo
4-latki Świat dziecka Bożego
(podręcznik i ćwiczenia razem)
D. Kurpiński, J. Snopek AZ-02-01/10-KI-3/16 JEDNOŚĆ
2015 Kielce
5-latki Spotkania dzieci Bożych
(podręcznik i ćwiczenia razem)
D. Kurpiński, J. Snopek AZ-03-01/10-KI-2/15 JEDNOŚĆ
2015 Kielce
0 Tak! Jezus mnie kocha.
(podręcznik i ćwiczenia razem)
Ks.K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-04-01/20-KI-2/20 WAM 2021 r. Kraków
1 Bóg- nasz Ojciec (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-11-01/18-KR-3/20 WAM 2020 r. Kraków
2 Jezus-nasz Zbawiciel (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-12-01/18-KR-21/21 WAM 2021 r. Kraków
3 Jezu, czekamy na Ciebie (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-13-01/18-KR-9/22 WAM 2022 r. Kraków
4 Zaproszeni przez Boga (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) red. Zbigniew Marek SJ AZ-21-01/10-KR-2/12 WAM 2012 r. Kraków
5 Szukam Cię. (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-22-01/10-KR-5/13 WAM 2020 r. Kraków
6 Jestem twoim Zbawicielem (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. Władysław Kubik SJ AZ-22-01/18-KR-5/21 WAM 2021 r. Kraków
7 Prowadzę cię (podręcznik) trzeba kupić zwykły zeszyt do religii Red. ks. W. Kubik SJ AZ-23-01/18-KR-3/22 WAM 2022 r. Kraków
8 Jezus działa i zbawia ( podręcznik i zeszyt ćwiczeń) red. Zbigniew Marek SJ AZ-32-01/10-Kr-12/13 WAM 2013 r. Kraków