PZO - JĘZYK POLSKI

PZO - JĘZYK ANGIELSKI

PSO - JĘZYK NIEMIECKI

PZO - HISTORIA

PZO - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PZO - GEOGRAFIA

PZO - PRZYRODA KLASA 4

PZO - BIOLOGIA KLASY 5-8

PZO - FIZYKA

        WYMAGANIA KLASA 7

        WYMAGANIA KLASA 8

PZO - CHEMIA

PZO - MATEMATYKA

        WYMAGANIA KLASA 4

        WYMAGANIA KLASA 5

        WYMAGANIA KLASA 6

        WYMAGANIA KLASA 7

        WYMAGANIA KLASA 8

PZO - PLASTYKA

PZO - TECHNIKA

PZO - MUZYKA

PZO - INFORMATYKA

PZO - WYCHOWANIE FIZYCZNE

PZO - RELIGIA

         KLASY 1-3

         KLASY 4-8

PZO - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA