Uczeń zgubił/zniszczył podręcznik ?

Zgodnie z zapisem „Umowy użyczenia podręczników”, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika użyczający jest zobowiązany do zwrotu kosztów podręczników. Wpłaty należy dokonać na konto budżetowe szkoły.

Rachunek odbiorcy:

93 1240 6292 1111 0011 0094 2038

Zespół Szkolno-Przedszkony nr 8 w Gdańsku

 

W tytule przelewu należy umieścić:

imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł podręcznika (również nr części jeśli podręcznik był kilkuczęściowy).

Ważne:  dowodem wpłaty jest dostarczenie do biblioteki szkolnej kserokopii przelewu (można wysłać zdjęcie lub skan na adres: czytelniasp8@wp.pl)

                    

ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

KLASA 1 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA  

CENA BRUTTO

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW 1  

10,90 

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW 2  

10,90 

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW 3  

10,90 

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW 4  

10,90 

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW Podręcznik matematyczny 1 

10,90 

ELEMENTARZ ODKRYWCÓW Podręcznik matematyczny 2 

10,90 

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 1  

32,60 

KLASA 2 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

NOWI TROPICIELE  1  

11,88  

NOWI TROPICIELE  2  

11,88  

NOWI TROPICIELE  3  

11,88  

NOWI TROPICIELE  4  

11,88  

NOWI TROPICIELE  5  

11,88  

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 2  

29,70   

KLASA 3 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

NOWI TROPICIELE  1  

11,88 

NOWI TROPICIELE  2  

11,88 
 

NOWI TROPICIELE  3  

11,88 
 

NOWI TROPICIELE  4  

11,88 
 

NOWI TROPICIELE  5  

11,88 
 

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 3  

29,70 

KLASA 4  

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START  

29,80 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM  

29,80 

Historia WCZORAJ I DZIŚ  

28,30 

Język angielski BRAINY  

27,45 

Przyroda TAJEMNICE PRZYRODY  

28,60 

Informatyka LUBIĘ TO!  

10,60 

Technika JAK TO DZIAŁA 

11,00 

Plastyka DO DZIEŁA! 

8,80 

Muzyka LEKCJA MUZYKI 

8,80 

KLASA 5 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START  

29,70  

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM  

29,70  

Biologia PULS ŻYCIA  

30,72   

Geografia PLANETA NOWA  

30,72  

Historia WCZORAJ I DZIŚ  

29,20  

Informatyka LUBIĘ TO!  

10,80  

Plastyka DO DZIEŁA  

8,00  

Technika JAK TO DZIAŁA  

10,00  

Język angielski  BRAINY  

27,00   

Muzyka LEKCJA MUZYKI  

8,00  

KLASA 6  

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO  

Język polski NOWE SŁOWA NA START  

32,70 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM  

32,70 

Biologia PULS ŻYCIA  

33,90 
 

Geografia PLANETA NOWA 

33,90 

Historia i społeczeństwo WCZORAJ I DZIŚ  

32,30 
 

Informatyka LUBIĘ TO!  

11,90 
 

Język angielski BRAINY  

29,62 

Muzyka  LEKCJA MUZYKI  

8,80 
 

Plastyka DO DZIEŁA   

8,80 
 

Technika JAK TO DZIAŁA  

11,00 
 

KLASA 7  

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START  

33,00 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM  

33,30 

Biologia PULS ŻYCIA  

34,50 

Chemia CHEMIA NOWEJ ERY  

33,70 

Fizyka TO JEST FIZYKA  

30,40 

Geografia PLANETA NOWA  

34,20 

Historia GWO PODRÓŻE W CZASIE 

32,60  

Informatyka LUBIĘ TO!  

 13,20  

Muzyka LEKCA MUZYKI 

10,00 

Plastyka DO DZIEŁA! 

10,00 

Język angielski BRAINY 

30,90 

Język niemiecki DEUTSCHTOUR FIT 

 30,90  

KLASA 8 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START  

30,00  

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM  

30,20  

Biologia PULS ŻYCIA  

31,00  

Chemia CHEMIA NOWEJ ERY  

30,50  

Fizyka TO JEST FIZYKA  

27,60  

Geografia PLANETA NOWA  

31,00   

Historia WCZORAJ I DZIŚ  

29,50  

Wiedza o społeczeństwie DZIŚ I JUTRO  

9,50  

Edukacja dla bezpieczeństwa ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE  

9,50  

Informatyka LUBIĘ TO!  

12,00  

Język angielski BRAINY  

28,10  

Język niemiecki DEUTSCHTOUR FIT  

28,10