Uczeń zgubił/zniszczył podręcznik ?

Zgodnie z zapisem „Umowy użyczenia podręczników”, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika użyczający jest zobowiązany do zwrotu kosztów podręczników. Wpłaty należy dokonać na konto budżetowe szkoły.

Rachunek odbiorcy:

93 1240 6292 1111 0011 0094 2038

Zespół Szkolno-Przedszkony nr 8 w Gdańsku

 

W tytule przelewu należy umieścić:

imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł podręcznika (również nr części jeśli podręcznik był kilkuczęściowy).

Ważne:  dowodem wpłaty jest dostarczenie do biblioteki szkolnej kserokopii przelewu (można wysłać zdjęcie lub skan na adres: czytelniasp8@wp.pl)

                                      

 

   ROK SZKOLNY 2022/2023

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

KLASA 1 

NOWI TROPICIELE  1 

9.90 

NOWI TROPICIELE  2 

9.90 

NOWI TROPICIELE  3 

9.90 

NOWI TROPICIELE  4 

9.90 

NOWI TROPICIELE  5 

9.90 

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 1 

24,75 

KLASA 2 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

NOWI TROPICIELE  1 

11,88 

NOWI TROPICIELE  2 

11,88 

NOWI TROPICIELE  3 

11,88 

NOWI TROPICIELE  4 

11,88 

NOWI TROPICIELE  5 

11,88 

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 2 

29,70  

KLASA 3 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

NOWI TROPICIELE  1 

11,88

NOWI TROPICIELE  2 

11,88

NOWI TROPICIELE  3 

11,88

NOWI TROPICIELE  4 

11,88

NOWI TROPICIELE  5 

11,88

Język angielski NEW ENGLISH ADVENTURE 3 

29,70

KLASA 4 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START 

27,00 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM 

27,00 

Historia WCZORAJ I DZIŚ 

25,72 

Język angielski BRAINY 

25,00 

Przyroda TAJEMNICE PRZYRODY 

26,00 

Informatyka LUBIĘ TO! 

9,60 

JAK TO DZIAŁA- PODRĘCZNIK DO TECHNIKI 

10,00 

KLASA 5 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START 

29,70 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM 

29,70 

Biologia PULS ŻYCIA 

30,72  

Geografia PLANETA NOWA 

30,72 

Historia WCZORAJ I DZIŚ 

29,20 

Informatyka LUBIĘ TO! 

10,80 

Plastyka DO DZIEŁA 

8,00 

Technika JAK TO DZIAŁA 

10,00 

Język angielski  BRAINY 

27,00  

Muzyka LEKCJA MUZYKI 

8,00 

KLASA 6 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO  

Język polski NOWE SŁOWA NA START 

29,70 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM 

29,70 

Biologia PULS ŻYCIA 

30,72

Geografia PLANETA NOWA 

30,72
 

Historia i społeczeństwo WCZORAJ I DZIŚ 

29,20

Informatyka LUBIĘ TO! 

10,80

Język angielski BRAINY 

27,00 

Muzyka  LEKCJA MUZYKI 

8,00

Plastyka DO DZIEŁA  

8,00

Technika JAK TO DZIAŁA 

10,00

KLASA 7 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START 

25,00 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM 

25,20 

Biologia PULS ŻYCIA 

25,30 

Chemia CHEMIA NOWEJ ERY 

25,00 

Fizyka TO JEST FIZYKA 

23,00 

Geografia PLANETA NOWA 

25,30 

Historia WCZORAJ I DZIŚ 

24,50 

Informatyka LUBIĘ TO! 

9,20 

Język angielski ALL CLEAR 

23,50 

Język niemiecki MEINE DEUTSCHTOUR 

23,50 

KLASA 8 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA 

CENA BRUTTO 

Język polski NOWE SŁOWA NA START 

30,00 

Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM 

30,20 

Biologia PULS ŻYCIA 

31,00 

Chemia CHEMIA NOWEJ ERY 

30,50 

Fizyka TO JEST FIZYKA 

27,60 

Geografia PLANETA NOWA 

31,00  

Historia WCZORAJ I DZIŚ 

29,50 

Wiedza o społeczeństwie DZIŚ I JUTRO 

9,50 

Edukacja dla bezpieczeństwa ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE 

9,50 

Informatyka LUBIĘ TO! 

12,00 

Język angielski BRAINY 

28,10 

Język niemiecki DEUTSCHTOUR FIT 

28,10