Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

  • przewodniczący Wiktoria Podmokły
  • zastępca przewodniczącego Nikodem Grużewski
  • zastępca przewodniczącego Igor Cieśniewski

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

pliki do pobrania