Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

ul. Marcina Dragana 2

80-809 Gdańsk

tel. (58) 303 65 79, fax. (58) 300 48 75

e-mail: sekretariat@zsp8.edu.gdansk.pl

Strona internetowa szkoły: www.zsp8.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych : Elżbieta Nikiel
Kontakt: iodo.zsp8@wp.pl