Zapraszamy do udziału w KONKURSIE KURATORYJNYM Z BIOLOGII:

 • Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.
 • Etap szkolny odbędzie się 16.11.21 (wtorek) o godzinie 14. Sala zostanie podana w późniejszym terminie.
 • Uczeń przynosi do swojego nauczyciela biologii lub koordynatora szkolnego Grażyny Dmochowskiej-Polek wypełnioną na komputerze „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (Załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu) do 1.11.2021 (otworzyć zarządzenie nr 65/2021 na stronie https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/)
 • Do etapu rejonowego przechodzą uczniowie, którzy osiągnęli co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
 • ZAKRES WYMAGAŃ NA I ETAP PT. „ ORGANIZMY WOKÓŁ NAS”:

UCZEŃ:

 1. Posługuje się podstawową terminologią biologiczną.
 2. Poprawnie odczytuje informacje zawarte na rysunkach, schematach i wykresach.
 3. Rozróżnia składniki przyrody.
 4. Opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
 5. Porównuje czynności życiowe organizmów.
 6. Wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.
 7. Wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmie(białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) i wyjaśnia  ich funkcje
 8. Rozróżnia samożywność i cudzożywność.
 9. Przedstawia sposoby oddychania organizmów.
 10. Opisuje tkanki i organy roślinne i zwierzęce.
 11. Rozpoznaje budowę anatomiczną człowieka.

Literatura dla ucznia:

 • - Podręczniki przyrody do szkoły podstawowej klasa 4 dopuszczone do użytku szkolnego
 • - Podręczniki biologii do szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego
 • - http://www.epodreczniki.pl biologia
 • - Podręczniki biologii do szkoły ponadpodstawowej dopuszczone do użytku szkolnego
 • - http://pl.wikipedia.org
 • - www.encyklopedia.pwn.pl
 • - Tajemnice ciała: atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki-Warszawa: „Nowa Era” wydania od 2008 r.
 • - e-Anatomy: interaktywny atlas ludzkiej anatomii IMAIOS(https://www.imaios.com/pl/e-Anatomy)
 • - Atlas anatomiczny- Tajemnice ciała-Nowa Era (https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Atlas-anatomiczny-tajemnice-ciała/
 • - Laura Betleja, Tomasz Falkowski „Matura Vademecum 2020. Biologia zakres rozszerzony. Wydawnictwo Operon
 • - Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec „Teraz matura biologia” wyd. Nowa Era

 Przykładowe testy: https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe na dole strony.