1. Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM - 22 i 23 kwietnia, godz. 10.00 - 13.00
2. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 22 kwietnia, godz. 10.00 - 13.00
3. V Liceum Ogólnokształcące - 21 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00

W powyższych terminach w/w szkoły otwierają swoje drzwi dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.