OPŁATA ZA OBIADY  

OPŁATA ZA OBIADY DLA ODDZIAŁÓW „0”

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023r. WYNOSI 126 zł

(21 dni x6,00zł) WYDAWANE SĄ OD DNIA 1.09.2023r.

OPŁATA ZA OBIADY DLA KLAS 1-8

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023r.WYNOSI 90,00zł

(15dni x6,00zł) WYDAWANE SĄ OD DNIA 11.09.2023r.

PRZELEWU NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ W TERMINIE OD 05.09.23r. DO 12.09.23r.

(Osoby, które korzystały w zeszłym roku: pozostaje ten sam nr bankowy, dla nowych z klas 0-3

nr bankowy zostanie przekazany przez wychowawcę.

Klasy 4-8 informacja będzie na podanym w umowie e-mailu.

W razie braku, proszę pisać do intendenta na e-maila.) 

************

OPŁATA ZA OBIADY KLASY 1-8

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023r. WYNOSI 132,00zł
(22dni x6,00zł )

OPŁATA ZA OBIADY DLA ODDZIAŁÓW „0”

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK WYNOSI 132,00 zł
(22 dni x6,00zł)

PRZELEWU NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ W TERMINIE

OD 26.09.22r. DO 05.10.22r.

W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ DO KTÓREJ OBECNIE DZIECKO UCZĘSZCZA. 

PRZYPOMINAM O TERMINOWYCH WPŁATACH, BRAK WPŁATY MOŻE SKUTKOWAĆ NIEWPUSZCZENIEM DZIECKA NA STOŁÓWKĘ I ZERWANIEM UMOWY OBIADOWEJ. 

UWAGA !!! 

Tylko wypełniona i oddana umowa uprawnia dziecko do korzystania z posiłków. 

PRZYPOMINAMY!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: a.winnicka@zsp8.edu.gdansk.pl

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność (tj. W poniedziałek do godz. 15:00, zgłaszamy odpis na wtorek, po godzinie 15:00 odpis będzie liczony dopiero od środy). Wyjątkiem jest poniedziałek, tego dnia można zgłaszać odpisy do godz. 8:00 i będą uwzględnione jeszcze tego dnia.

Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad!