OPŁATA ZA OBIADY  

OPŁATA ZA OBIADY KLASY 1-8

NA MIESIĄC CZERWIEC 2024r. WYNOSI 84,00zł (14dni x 6,00zł )

KLASY 1-8 BĘDĄ JADŁY DO 20.06.2024

OPŁATA ZA OBIADY DLA ODDZIAŁÓW „0”

NA MIESIĄC CZERWIEC WYNOSI 120,00 zł (20 dni x 6,00zł)

PRZELEWU NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ W TERMINIE

OD 28.05.24r. DO 06.06.24r.

W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ DO KTÓREJ OBECNIE DZIECKO UCZĘSZCZA

************

PRZYPOMINAM O TERMINOWYCH WPŁATACH, BRAK WPŁATY MOŻE SKUTKOWAĆ NIEWPUSZCZENIEM DZIECKA NA STOŁÓWKĘ I ZERWANIEM UMOWY OBIADOWEJ. 

UWAGA !!! 

Tylko wypełniona i oddana umowa uprawnia dziecko do korzystania z posiłków. 

PRZYPOMINAMY!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: a.winnicka@zsp8.edu.gdansk.pl

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność (tj. W poniedziałek do godz. 15:00, zgłaszamy odpis na wtorek, po godzinie 15:00 odpis będzie liczony dopiero od środy). Wyjątkiem jest poniedziałek, tego dnia można zgłaszać odpisy do godz. 8:00 i będą uwzględnione jeszcze tego dnia.

Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad!