W ZSP 8 obowiązuje
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na dole strony.

Koszt obiadu wynosi 6,00 zł/dzień

Obiady w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się 

dla klas "0" w dniu 1 września 2023r.

dla klas 1 - 8 w dniu 11 września 2023r.

ABY SPOŻYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DN. 04.09.2023r.

 

BRAK PODANIA NA UMOWIE OBIADOWEJ NUMERU KONTA BANKOWEGO DO EW. ZWROTÓW NADPŁAT BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO NIEZŁOŻONA UMOWA OBIADOWA, A TYLKO PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA UMOWA UPOWAŻNIA DO SPOŻYWANIA OBIADÓW W SZKOLE.

WAŻNE!

Osoby, które wcześniej spożywały obiady! Numery indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku są AKTUALNE! Proszę pamiętać, że Państwo również mają obowiązek złożenia umowy obiadowej na nowy rok szkolny.

Nowe osoby, które od września będą spożywać obiady po raz pierwszy, po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który będzie przypisany do Państwa dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój indywidualny nr konta bankowego.

************************************

Wybrane informacje dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej)

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: a.winnicka@zsp8.edu.gdansk.pl

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 14:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność (tj. w poniedziałek do godz. 14:00 zgłaszamy odpis na wtorek, po godzinie 14:00 odpis będzie liczony dopiero od środy). Wyjątkiem jest poniedziałek, tego dnia można zgłaszać odpisy do godz. 8:00 i będą uwzględnione jeszcze tego dnia.

Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad!
Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!!
W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej o wszystkie dane . Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w portierni.

Opłatę wnosimy od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca (informacja może ulec zmianie - wszystkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły)- WYJATKIEM JEST MIESIĄC WRZESIEŃ ORAZ STYCZEŃ - w tych miesiącach daty płatności będą podane odrębnie. /np.: za październik do dnia 30 września, za listopad do dnia 30 października itd./

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i do sal świetlicowych. Brak wpłaty na koncie do ostatniego dnia każdego miesiąca ,skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca. Jednak opłata i odsetki za brak terminowej wpłaty będą dalej naliczane.

Umowy proszę wypełnić w 1 egzemplarzu, po uzupełnieniu nr umowy i wprowadzeniu jej do system przez intendenta, zostanie Państwu przekazana jej kopia.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kierować e-maile pod wyżej podany adres.