SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W  ROKU   SZKOLNYM   2021/2022

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 12.10.2021 roku ustalono skład Samorządu Uczniowskiego:

Wiktoria Podmokły - przewodniczący

 Nikodem Grużewski - I zastępca

Igor Cieśniewski - II zastępca

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o postanowienia znajdujące się  w  Regulaminie Samorządu Uczniowskiego