SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W  ROKU   SZKOLNYM   2022/2023

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu  roku ustalono skład Samorządu Uczniowskiego:

Michalina Czubiel - przewodniczący

 Aleksandra Bazan - zastępca

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o postanowienia znajdujące się  w  Regulaminie Samorządu Uczniowskiego