SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W  ROKU   SZKOLNYM   2023/2024

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu  roku ustalono skład Samorządu Uczniowskiego:

  • przewodniczący Kacper kl.7c
  • zastępca przewodniczącego Karina 7d
  • zastępca przewodniczącego Weronika 6c

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o postanowienia znajdujące się  w  Regulaminie Samorządu Uczniowskiego