O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).
  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną)
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw
  • Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek 8.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 8.00 - 15.00
piątek 8.00 - 15.00