1. DYREKTOR SZKOŁY
- mgr Katarzyna Kędzioł

WICEDYREKTORZY

- mgr Agnieszka Jasińska

- mgr Kinga Siejka

- mgr Katarzyna Sokół

- mgr Joanna Węgrzyn-Kucharek

2. RADA PEDAGOGICZNA

3. RADA RODZICÓW

4. SAMORZĄD SZKOLNY