Sprawozdanie finansowe SP nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW.

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/4091.aspx