Sprawozdanie finansowe za rok 2022 znajduje się na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych pod linkiem: 

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209698/zsp8.zip