WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2021/22 

TEST 7 

 11 KWIETNIA 

Kl. 2- 3   

GODZ. 9. 30 LUB 13. 00 (do wyboru) 

Kl. 4-6  

GODZ. 12.15 

LEKTURY NA MARZEC 

KL. 2-3 

Marta H. Milewska „Mietek i Skarb Wejhera” 

KL. 4 -6 

Joanna Papuzińska „Darowane kreski”