WIELKI MARATON CZYTELNICZY 

TEST 3

14 GRUDNIA

Kl. 2- 3   

GODZ. 9. 35 LUB 12.20 (do wyboru) 

Kl. 4-6  

GODZ. 11.25 

KL.7-8

GODZ. 13.15

Lektury na listopad 2022 r. 
 Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych): 
Maja Lunde, Śnieżna siostra 
 Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
 Justyna Bednarek, Dom numer pięć lub Ewa Nowacka, Małgosia contra Małgosia 
 W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych): 
Maria Rodziewiczówna, Lato leśnych ludzi