WIELKI MARATON CZYTELNICZY 

TEST 1

19 PAŹDZIERNIKA

Kl. 2- 3   

GODZ. 9. 35 LUB 12.20 (do wyboru) 

Kl. 4-6  

GODZ. 11.25 

KL.7-8

GODZ. 13.15