VII TEST WMC

TEST ODBEDZIE SIĘ NA POCZĄTKU KWIETNIA. DOKŁADNA DATA, GODZINA I FORMA PODANE ZOSTANA PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

Lektury WMC 2020/21 NA MARZEC
WMC dla Najmłodszych „Spotkacie Nowych Przyjaciół” dla uczniów klas II - III szkół podstawowych
Ann-Cath Vestly, 8+2 i sztormowy wiatr
WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych
Marcin Szczygielski, Bez piątej klepki
WMC "W lustrze książki" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
Zofia Kossak-Szczucka, Król Trędowaty