VI TEST WMC

TEST ODBEDZIE SIĘ NA POCZĄTKU MARCA. DOKŁADNA DATA, GODZINA I FORMA PODANE ZOSTANA PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
 
Lektury WMC 2020/21 NA LUTY
 
WMC „Spotkacie Nowych Przyjaciół” dla uczniów klas II - III szkół podstawowych
Wojciech Kołyszko, Smutek i zaklęte miasto
Uwaga! Poprzednie wydanie (z tą samą treścią) nosiło tytuł: Zaklęte miasto i sekrety smutku
 
WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych
Katarzyna Ryrych, Mała wojna
 
WMC „W lustrze książki” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
Antoni R. Ossendowski, W polskiej dżungli