V TEST WMC

TEST ODBEDZIE SIĘ NA POCZĄTKU LUTEGO. DOKŁADNA DATA, GODZINA I FORMA PODANE ZOSTANA PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

Lektury WMC 2020/21

STYCZEŃ

WMC dla Najmłodszych „Spotkacie Nowych Przyjaciół” dla uczniów klas II - III szkół podstawowych

Elżbieta Zubrzycka „Filip, lis i magia słów”

WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych

Marta Milewska „Po co nam ta szkoła”

WMC „W lustrze książki” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Markus Zusak „Złodziejka książek"