V TEST PISZEMY

6   LUTEGO 2020 r.

Klasy II-III

 godzina 8.40 (pierwsza zmiana)

  godzina 12.40 (druga zmiana)

     Klasy IV-VIII

     godzina 10.30