Ze względu na prognozowane opady w dniu zebrań z rodzicami oddziałów 3-latków i 6-latków (26.08.2020) zebrania zostają przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana na hol szkolny.

ddział 3 - latki 26.08.2020  godz.17.00
oddział 6 - latki 26.08.2020  godz.18.00