Prosimy o wypełnienie kart, które znajdują się w zakładce AKCJA ZIMA 2019