Przypominamy, że 14.10.2019 (poniedziałek) oraz 31.10.2019 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Jednocześnie przypominamy, że oddział zerowy pracuje według planu. Rodzice dzieci z oddziału "0" przebywających w tych dniach w szkole i korzystających z obiadów muszą dopłacić 2 x 4zł 50 gr za obiady, ponieważ opłata ta nie została uwzględniona w rozliczeniu październikowym.