Dzisiaj uczniowie naszej szkoły przenieśli się do przeszłości, a wszystko za sprawą Teatru Historycznego „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”. Uczniowie klasy 4 i 5 przenieśli się w czasy Piastów. Poznali drużynę książęcą Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jej uzbrojenie oraz jego wartość. Uczestniczyli w uroczystości pasowania na rycerza oraz dowiedzieli się jak wolny czas spędzali rycerze. Klasy 6 spotkały się ze szlachcicami oraz husarzami z czasów świetności Rzeczypospolitej wieku XVI i XVII. Podziwiali szlacheckie stroje i bogactwo kultur tego okresu. Kulminacyjnym momentem było spotkanie z husarią chlubą polskiego oręża. Młodzież klas 7 i 8 przeniosła się do trudnego dla Polski XIX wieku zgłębiając tematykę powstań narodowowyzwoleńczych. Na swojej drodze spotkali takie postacie jak m.in. Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Józef Wybicki i wiele innych.