Szanowni Państwo,

Kandydaci zakwalifikowani do oddziału przedszkolnego 3 latków oraz dzieci z oddziału zerowego, a także kandydaci do klasy pierwszej zostaną przyjęci po dostarczeniu przez Państwa oświadczenia woli.

Oświadczenie dostarczyć należy w terminie od 25.03.2020 do 31.03.2020 do godziny 15 przesyłając jego skan na adres sekretariat@sp8.edu.gdansk.pl . 
W związku z ogłoszeniem epidemii nie ma możliwości dostarczania dokumentów osobiście.
Wzory oświadczeń do pobrania znajdują się na dole strony.

Oświadczenia woli dostarczają rodzice kandydatów do klasy pierwszej zamieszkujących poza obwodem szkoły oraz wszyscy rodzice kandydatów do przedszkola.

Kandydaci do klasy pierwszej z obwodu szkoły są już przyjęci i rodzice nie dostarczają oświadczeń woli.

Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły.

Katarzyna Sokół
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej SP nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku