1 października uczniowie klas VI g i VI j z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 posadzili żonkile przed budynkiem szkoły w ramach akcji „Pola Nadziei”. Działanie to miało na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej oraz gromadzenie środków finansowych dla zapewnienia odpowiedniej opieki chorym przebywającym w hospicjach.

Żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie, który zachęca do niesienia bezinteresownej pomocy. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących i oczekujących wsparcia w najtrudniejszych chwilach życia. Wiosną kwitnące na terenie szkoły żonkile zostaną zebrane, a następnie rozdane przez wolontariuszy jako podziękowanie za datki na rzecz hospicjów w Polsce.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji, a także nauczycielom koordynującym projekt: p. Joannie Listkiewicz, p. Annie Kmita, p. Anecie Gawędzie oraz ks. Mateuszowi Majce.