W naszej szkole odbył się konkurs różańcowy dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - pt. „Najpiękniejszy różaniec” z okazji miesiąca Maryjnego. W konkursie wzięło udział mnóstwo dzieci, wyróżnione prace przedstawiamy poniżej.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne różance. Zapraszamy wszystkie dzieci do kolejnych konkursów.