Mikołaju! Mikołaju! Takie wzruszające i głośne okrzyki musiał usłyszeć i przybył! Prawdziwy Mikołaj! W klasie 3B cichutko zaśpiewały flety. "Pójdźmy wszyscy do stajenki" i inne kolędy spodobały się Mikołajowi i jego pomocnikom. Rozpakował worek, a tam... jak zawsze to, o czym każdy marzył. Ten wspaniały Mikołaj nas tak dobrze zna! Dziękujemy!