List Prezydenta Piotra Kowalczuka w temacie szerzących się zakażeń koronawirusem - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
W GDAŃSKU
> Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
> Przedszkole nr 3 w Gdańsku

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni,

w trosce o zdrowie Nas wszystkich, zwłaszcza najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia Państwa dzieci. W przypadku obniżonej odporności, która może być następstwem np. przebytego zabiegu chirurgicznego, przeszczepu, trwającego leczenia onkologicznego lub niezaleczonej do końca infekcji, zalecam pozostawienie dziecka pod opieką w domu. Przypominam również o konieczności zapewnienia przez Państwa opieki dzieciom w trakcie choroby.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo współmieszkańców w związku z czym apeluję o podejmowanie świadomych decyzji, bez narażania najmłodszych na niepotrzebne ryzyko.

Wszelkie bieżące informacje, dotyczące podejmowanych w Gdańsku działań w związku z zagrożeniem koronawirusem są na bieżąco przekazywane zarówno bezpośrednio do placówek oświatowych, jak i umieszczane na stronie www.gdansk.pl

Pamiętajmy, że najskuteczniejszym narzędziem profilaktyki jest właściwa higiena.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych

powrót do góry