konkurs-rozancowy-1.jpg

„Do Jezusa przez Maryję, jak św. Jan Paweł II”.
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Różańcowego

Organizatorzy:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku,
- Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku.

Adresaci:
- uczniowie klas 0 – IV,
- uczniowie klas V-VIII.

Cele konkursu:
- zachęcenie dzieci i młodzieży do praktykowania modlitwy różańcowej i odpowiedzi na prośby Matki Bożej,
- zapoznanie się z genezą Różańca oraz historią objawień Maryjnych,
-ukazanie osoby Jana Pawła II jako wzoru zawierzenia Matce Bożej i umiłowania modlitwy różańcowej,
- rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej, wyobraźni artystycznej,
- integracja środowiska lokalnego.

Szczegóły dla klas 0 -IV:

1. WYKONANA PRACA - Różaniec, do wykonania którego można użyć dowolnego materiału.
Praca powinna być SAMODZIELNA, opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, nazwą szkoły.
2. TERMIN SKŁADANIA PRAC – do 15 października 2021 r. u nauczycieli religii. Jury wybierze najlepsze 3 prace z każdego poziomu (3 prace z zerówki, 3 z pierwszych itd.), które przejdą do etapu międzyszkolnego. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
3.Nagrodzone i wyróżnione spośród wszystkich prace, zostaną pokazane na wystawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku.

Szczegóły dla klas V -VIII:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
Etap szkolny w szkołach macierzystych 15 października br. o godz. 15.00.
Konkurs polega na napisaniu testu dotyczącego wiadomości o Różańcu św. (zakres podany niżej). Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obydwu szkół przechodzą do etapu międzyszkolnego.
Etap międzyszkolny 22 października o godz. 9.30 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8. Laureaci otrzymają dyplomy i bardzo miłe nagrody.

2.Zakres wiedzy.
Uczniowie powinni samodzielnie przyswoić następujące treści:
ETAP SZKOLNY
- znać podstawowe wiadomości: genezę i historię Różańca,
- podstawowe informacje o św. Dominiku,
- znać budowę Różańca,
- umieć wymienić wszystkie tajemnice różańcowe (4 części i wszystkie tajemnice),
- umieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, w które dni odmawiamy poszczególne tajemnice.
ETAP MIĘDZYSZKOLNY
- umieć na pamięć Skład Apostolski (Wierzę w Boga Ojca),
- znać orędzie Matki Bożej Fatimskiej (imiona wizjonerów, data, przesłanie),
- znać orędzie z Gietrzwałdu (imiona wizjonerów, data, przesłanie),
- znać orędzie Matki Bożej z Lourdes (imię wizjonerki, data, przesłanie),
- bitwa pod Lepanto (rok, krótki opis wydarzenia – kto z kim i co z tego wynikło),
- cuda różańcowe w Hiroszimie i na Filipinach,
- jaki tytuł dołączył do Litanii Loretańskiej papież Leon XIII,
- w którym roku św. Jan Paweł II dołączył kolejną część Różańca i jaką,
- kiedy był Rok Różańca,
- w jaki sposób św. Jan Paweł II krzewił modlitwę różańcową,
- umieć napisać w 3 zdaniach rozważanie do dodanej przez św. Jana Pawła II tajemnicy,
- kolory misyjne Różańca, geneza, kto pomysłodawcą, co oznaczają.