W dniu 21.10.20 r. Szkolna Komisja Wyborcza w obecności opiekunów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8:

· pana Damiana Janczary

· pani Sylwii Makowskiej

przeliczyła głosy oddane na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Block Natalia – 50 głosów

2. Dragunajtys Zofia – 66 głosów

3. Kutnik Tymoteusz – 33 głosy

4. Mazolewski Stanisław – 52 głosy

5. Opawski Ignacy – 13 głosów

6. Podmokły Wiktoria – 88 głosów

7. Sandach Miłosz – 187 głosów

W sumie oddano 510 głosów, w tym 21 głosów nieważnych.

Oznacza to, że Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 został Miłosz Sandach, pierwszą Wiceprzewodniczącą została Wiktoria Podmokły, drugą Wiceprzewodniczącą została Zofia Dragunajtys.

Gratulacje dla zwycięzców tegorocznych wyborów! Podziękowania dla wszystkich kandydatów za rywalizację fair play .