Szanowni Rodzice,
Jak informowali wychowawcy klas podczas zebrań z Państwem jest wysoce prawdopodobne, że 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się w naszej szkole strajk pracowników, który potrwa do odwołania.
W przeprowadzonych przez związki zawodowe referendach strajkowych 97% pracowników biorących udział w referendum zagłosowało za poparciem i udziałem w akcji strajkowej. W związku z tym prawdopodobnie od 8 kwietnia 2019 zostaną zawieszone do odwołania zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, natomiast zajęcia opiekuńcze są uzależnione od ilości strajkujących nauczycieli, którą poznam dopiero w dniu 8 kwietnia 2019 (poniedziałek).
Zwracam się z prośbą do Państwa o zrozumienie tej wyjątkowo trudnej sytuacji
i w miarę możliwości zorganizowanie dla swoich dzieci opieki poza szkołą.
Ze względów organizacyjnych od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania filia szkoły przy ul. Dragana 22 zostaje zamknięta. Dzieci wymagające opieki z oddziałów zerowych prosimy o przyprowadzanie
do głównego budynku szkoły ul. Dragana 2, gdzie będę się starać zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.
Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci w drugie śniadanie, ponieważ istnieje ryzyko zatrzymania pracy kuchni.
Na bieżąco będę przekazywać Państwu informacje poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły oraz fanpage na Facebooku. Informacje możecie również Państwo śledzić na stronie www.gdansk.pl/strajkoswiaty.
W załączeniu przekazuję Państwu list od pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska oraz informacje dla rodziców dzieci do lat 8.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kędzioł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku