Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły w związku z wysoką absencją nauczycieli. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć obowiązującym tego dnia. Plan zostanie przesłany Państwu poprzez dziennik elektroniczny. Zajęcia klas 0-3 bez zmian.