Szanowni Rodzice i Opiekunowie Naszych Uczniów
W dniu dzisiejszym rozpoczął się strajk w naszej szkole (93% - n-li). Komitet strajkowy o godzinie 7:00 rozpoczął swoją działalność. Świetlica szkolna pracuje, opiekę nad dziećmi sprawują niestrajkujący nauczyciele. Pracownicy kuchni przystąpili do strajku, więc obiady w dniu dzisiejszym nie będą wydawane, nie trzeba robić odpisów. Zaświadczenia dla rodziców dzieci do lat ośmiu wydawane będą w sekretariacie szkoły. O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Kędzioł – dyrektor szkoły.