Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów Naszej Szkoły.

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy przedstawicielami oświaty ze stroną rządową w szkole nadal prowadzona jest akcja strajkowa. W dniach 24 - 26 kwietnia 2019 roku zostają zawieszone do odwołania zajęcia dydaktyczne. W tych dniach zapewniamy w miarę możliwości zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00.

Filia szkoły nadal będzie zamknięta. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wymagające opieki proszę przyprowadzić do głównego budynku szkoły.

Obiady w tych dniach będą wydawane w godzinach 11.00 - 13.00.

O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku Katarzyna Kędzioł