Szanowni Rodzice,
w związku ze zmianą przepisów związaną z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., od środy 25.03.2020 rozpoczynamy zdalne nauczanie z realizacją podstawy programowej. Na podstawie rozporządzenia znowelizujemy zasady nauczania i oceniania na odległość oraz zmienimy plan tak, aby dzieci były obciążone zadaniami równomiernie. Jednocześnie uczniowie mogą liczyć na wsparcie wychowawców, pedagoga szkolnego, logopedy i innych nauczycieli specjalistów.
W środę nastąpi pierwsza próba połączenia się w klasach 4-8 z wychowawcą. Nie przejmujcie się Państwo jeśli się to nie uda, poproście o pomoc i wsparcie wychowawcę, nauczyciele czuwają nad łączeniem się uczniów z platformą TEAMS. Mamy świadomość, że dzieci korzystają z różnych sprzętów oraz mają różny dostęp do Internetu.
Zdalne nauczanie będzie wykorzystywało wszystkie możliwe kanały kontaktu z Państwem oraz z uczniami. O szczegółach poinformują wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów. Na czas kwarantanny zostaje także zmieniony plan lekcji, który otrzymacie Państwo przez GPE w dniu 27.03.2020. Co tydzień będą również wysyłane informacje na temat umiejętności jakie uczeń ma zdobyć w danym tygodniu z danego przedmiotu.
Pamiętajcie Państwo, że wszyscy uczymy się dopiero cyfrowej edukacji, czekamy na sugestie oraz wnioski. Będziemy na bieżąco modyfikować pracę.
Zdalna edukacja, wg rozporządzenia MEN, to nie tylko łączenie się poprzez Teams, to także przesyłanie zadań poprzez platformę, inspirowanie dzieci do samodzielnej aktywności, przesyłanie ciekawych publikacji, linków itp.
Nie jest możliwe, aby nasi najmłodsi uczniowie z klas 0-3 korzystali z platformy Teams bez Państwa pomocy i spędzali przy komputerach wiele godzin, dlatego na razie nauczyciele będą zbierali od Państwa informacje na temat możliwości łączenia, ale póki co zdalna edukacja dla klas 0-3 będzie prowadzona poprzez GPE, służbową pocztę, funkcjonujące już grupy itp.
Podczas zdalnego nauczania uczniowie będą również oceniani. Decyzją Rady Pedagogicznej, każda otrzymana ocena będzie wagi 3, żeby umożliwić uczniom poprawę wcześniej zdobytych ocen (według statutu praca ucznia ma wagę 1). Szczegółowe zasady i warunki oceniania zostaną podane uczniom przez nauczycieli przedmiotów.
Podsumowując:
25.03.2020
zajęcia z wychowawcą od godziny 9.00 klasy 4-8
Klasy 0-3 zadania i materiał przesłane przez nauczycieli.
26.03 i 27.03 lekcje według starego planu wyłączając zajęcia wf, informacje od nauczycieli przedmiotu na temat sposobu zdalnego nauczania oraz oceniania za pomocą teams i GPE
27.03.2020 wychowawcy podadzą plan obowiązujący od 30.03.2020


Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo trudny dla Państwa oraz dzieci czas, że macie mnóstwo obaw Bardzo tęsknimy za uczniami w szkole, proszę nam wierzyć, że działamy na bardzo wysokich obrotach i staramy się jak najlepiej zorganizować zdalne nauczanie.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, cierpliwości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja SP nr 8
Katarzyna Kędzioł
Agnieszka Giec
Agnieszka Jasińska
Magdalena Nowak
Katarzyna Sokół