Szanowni Rodzice,

Wydział Rozwoju Społecznego ponownie informuje, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego można składać już teraz w wersji papierowej. 

Ze względu na dużą ilość wniosków prosimy, aby wnioski składne były jak najszybciej nie później jednak niż do dnia 20 kwietnia 2022 r. w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko. 

Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe zostaną rozpatrzone w maju 2022 r. przez Komisję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego. 

Formularz wniosku także w języku ukraińskim można pobrać ze strony Miasta  - https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/dowozenie-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol,a,24596 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: 

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 

• kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo druki wniosków.