Szanowni Rodzice i Uczniowie – uczestnicy konkursu KANGUR 2020,

 

Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, 

konkurs  KANGUR 2020  zostanie  przeprowadzony  drogą  internetową  za  pośrednictwem platformy 

www.dzwonek.pl,  w dwóch sesjach – próbnej i właściwej. Wszystkie potrzebne informacje do tego, aby 

zgłoszony wcześniej uczeń  mógł  wziąć udział  w  sesjach  internetowych, zostały wysłane  do Państwa 

poprzez  GPE . Po odczytaniu informacji proszę, aby dziecko jak najszybciej zalogowało się na wyżej 

podanej stronie ( wg przesłanej instrukcji)  i wykonało wskazane polecenia.

 

  Uczestnikom konkursu życzę wspaniałych wyników,

    jednocześnie proszę o poważne i uczciwe podejście do zawodów.      

                                                                                   Grażyna Michalska
                                                                                         (Szkolny Koordynator Konkursu)