TEST 4 

 11 STYCZNIA 

Kl. 2- 3   

GODZ. 9. 30 LUB 13. 00 (do wyboru) 

Kl. 4-6  

GODZ. 12.15 

LEKTURY NA GRUDZIEŃ 

KL. 2-3 

Charlotte Habersack, Proszę nie otwierać. Gryzie! 

KL. 4 -6 

Lauren Child, Ruby Redford. Spójrz mi w oczy